När ord och ton stämmer

Ord förstärkta av en melodi kan beröra vårt innersta. Jag upplever ofta att ord kan få en ny innebörd bara av att jag sjunger dem. Det är en av drivkrafterna för mig i mitt komponerande. Jag vill själv bli berörd och önskar att få dela med mig av det. Jag skriver utifrån mina tankar och känslor där min kristna tro är en naturlig inspiration.
Jag skriver mestadels på svenska och hamnar oftast i popgenrern. 
Några av mina alster finns noterade och kan beställas som pdf. Kontakta mig om du är intresserad.
Foto: Crelle
Foto: Crelle